De Bestuursleden

Samenstelling bestuur

Mevrouw M.T.P. Hofman Ruijters, Dalenbosweg 28, 6097 ER Heel, voorzitter

De hoogeerwaarde heer E. Smeets, Eindstraat 6, 5801 CR Venray, bestuurslid

De hoogeerwaarde heer R.H.M. Maessen, Wijngaard 11, 6017 AG Thorn, bestuurslid

De heer A.G.H.M. Claessens, Torenvalk 31, 5804 VA Venray, secretaris-penningmeester
Beloningsbeleid

Bestuursleden ontvangen geen beloning in enige vorm. Gemaakte (reis)kosten worden bij de penningmeester gedeclareerd.