Wie was Wilhelmina Sangers

Wilhelmina Sangers werd geboren in Beegden, nu gemeente Maasgouw, op 22 mei 1898.

Ze is overleden te Venray op 11 januari 1990, bijna 92 jaar oud. Ze is begraven in haar geboorteplaats.

Wilhelmina Sangers was directrice van de huishoudschool in Venray. Ze was in Venray een bekende persoonlijkheid en er is zelfs een straat naar haar genoemd.

In haar spaarzame en werkzame leven heeft ze een belangrijk kapitaal verzameld. Voor haar overlijden is ze naar de notaris gegaan en heeft op 20 november 1989, anderhalve maand voor haar overlijden, een stichting opgericht.

De stichting Wilhelmina Sangers Cultuurprijs is een stichting op katholieke grondslag met als doel:

  1. het in de meest brede zin bevorderen van de Rooms Katholieke godsdienst en de cultuur in Limburg;
  2. steun geven aan jeugdwerken;
  3. steun verlenen aan een kerk, vooral als het gaat om conservatie of restauratie van kunstschatten.