De Wilhelmina Sangers Cultuurprijs

De stichting Wilhelmina Sangers Cultuurprijs is een stichting op katholieke grondslag met als doel:

  1. het in de meest brede zin bevorderen van de Rooms Katholieke godsdienst en de cultuur in Limburg;
  2. steun geven aan jeugdwerken;
  3. steun verlenen aan een kerk, vooral als het gaat om conservatie of restauratie van kunstschatten.

Een en ander in de meest ruime zin ter beoordeling van het bestuur van de stichting.

En, zo bepaalde zij, dat doel moet worden bereikt door middel van het toekennen van prijzen.

Prijzen voor geleverde prestaties op het gebied van de doelstellingen.

Ter uitvoering van een en ander voorzien de statuten van de stichting in een bestuur, dat het kapitaal beheert en elk jaar de prijzen toekent.

De prijstoekenning is elk jaar een moeilijke klus, omdat het budget beperkt is en er vele aanvragers zijn. Veelal wordt ook een subsidie of een bijdrage gevraagd.

Maar dat is niet de bedoeling. Het gaat om een prijs voor geleverde prestaties, zo heeft Wilhelmina Sangers het bedoeld. Daarbij heeft zij ook bepaald, dat in eerste instantie verzoeken uit de gemeenten Maasgouw(geboorteplaats Beegden) en Venray(laatstelijk de woonplaats en plaats van overlijden) in aanmerking komen voor een prijs.